První školní dny

Publikováno: 3. 9. 2019 Autor(ka): Marie Kárníková

Dobrý den, máme za sebou s dětmi první školní dny. Z dětí mám velikou radost. Práce nám všem šla "dobře od ruky". Probrali a vysvětlili jsme si body školního řádu, mluvili jsme o vzájemném chování a toleranci mezi sebou a o dodržování bezpečnosti.

Zvolili jsme si Třídní samosprávu a zástupce do Školního parlamentu. Určili jsme šatnáře a týdenní službu. 

Ve skupinkách jsme trochu opakovali pomocí pracovních listů matematiku a český jazyk.

Všechny děti si přinesou domů Žákovský průkaz. Prosím o vyplnění strany 1 Údaje o žákovi/žákyni a podpis na straně 8 Jiná sdělení. 

Zápisník 2019/2020 mají děti na poznamenání si povinností (domácí příprava, pomůcky apod.)

Ve čtvrtek 5. 9. se začínáme učit podle rozvrhu. Děti by měli mít k dispozici již všechny učebnice a sešity na jednotlivé předměty dle seznamu.

Hezký zbytek dne

Marie Kárníková

 

Rychle k cíli