Přihlašování obědů není automatické!

Publikováno: 26. 10. 2021 Autor(ka): Barbara Bláhová

Vážení rodiče,

přihlašování obědů není automatické. Velké množství strávníků nemá stále k dnešnímu dni přihlášeny obědy na měsíc listopad. 

Připomínáme nutnost přihlášení a objednání obědů na www.strava.cz, ať po prázdninách nezůstanou Vaše děti bez oběda! Neobjednaný oběd nemůže školní jídelna uvařit!

Je nutné si objednávky obědů pravidelně kontrolovat. Systém je automaticky nepřihlašuje, objednávky obědů hlídá a zadává rodič. 

Děkujeme.

 

Rychle k cíli