Informace ke školní družině

Publikováno: 5. 9. 2019 Autor(ka): Marie Kárníková

Žáky 4. a 5. tříd vyzvedávejte ve 14.00 hod. (před odchodem na vycházku), nebo až v 15.30 hod. (po příchodu z vycházky). Vyzvednutí před 14.00 hod. není z organizačních důvodů možné. Přejete-li si vyzvednout dítě dříve, je nutné o tomto informovat vychovatelku písemně (odevzdat lísteček o samostatném odchodu ze ŠD).  

Rychle k cíli