Druhý cizí jazyk

Publikováno: 21. 6. 2021 Autor(ka): Marie Kárníková

Vážení rodiče.

Po vyhodnocení počtu přihlášených žáků na druhý cizí jazyk bude v celé třídě 6. A v příštím školním roce 2021/2022 7. A vyučován německý jazyk.

Dětem jsem oznámení o druhém cizím jazyce sdělila dnes ve škole.

S pozdravem

Marie Kárníková

Rychle k cíli