Ve třídě je 13 chlapců a 9 dívek. Za ty roky, co tuto třídu učím, jsem nemusel řešit žádné třídní konflikty. Nepanuje zde rivalita, je to soudržná skupina kamarádů, kde se všichni vzájemně podporují. Pracovat s nimi je skutečně radost. Jsou to bystré a milé děti, které brzy zakončí svoji cestu prvním stupněm a vkočí na ten druhý.

Snažím se především dosáhnout toho, aby se žáci do školy těšili a odnášeli si vždy to, co pro ně bude v životě přínosem.

 

Na závěr pár moudrých slov od moudrých lidí....

„Nejvýznamnějším uměním učitele je probouzet v žácích radost tvořit a poznávat..."

Albert Einstein

„Cílem vzdělání a moudrosti je, aby člověk viděl před sebou jasnou cestu života, po ní opatrně vykračoval, pamatoval na minulost, znal přítomnost a předvídal budoucnost..."

Jan Amos Komenský

„V jazyku je naše národnost..."

Josef Jungmann

 

 

 

Rychle k cíli