Učitelé naší třídy

Třídní učitelka:  Mgr. Daniela Dimova

Konzultační hodiny: dle předchozí domluvy

Další učitelé ve třídě:

Český jazyk     Mgr. Michaela Jalůvková
Anglický jazyk    Mgr. Monika Kleknerová
Vlastivěda Mgr. Daniela Dimova
Přírodověda  Mgr. Daniela Dimova
Matematika     Mgr. Daniela Dimova
Hudební výchova Mgr. Daniela Dimova
Výtvarná výchova  Mgr. Daniela Dimova
Tělesná výchova  Mgr. Jakub Skuhrovec
Pracovní činnosti     Mgr. Daniela Dimova
Informatika Mgr. Daniela Dimova

 

                                

                              

                             

                     

                         

                                    

Rychle k cíli