Test to stay karanténa

Publikováno: 13. 1. 2022

Dnešním dnem žáci přecházejí do režimu "test to stay" - kontakt s pozitivní osobou

  • celá třída zůstává ve škole

  • po celou dobu přítomnosti ve škole mají žáci i vyučující nasazenu roušku/respirátor (během výuky, ve společných prostorech)

  • žáci této třídy vykonávají veškeré aktivity odděleně od ostatních žáků

  • žáci této třídy používají oddělené toalety

  • konzumace jídla a nápojů odděleny od ostatních žáků - do školní jídelny dochází s dozorem a jsou odděleni

  • třída se speciálním covid režimem nezpívá v rámci hudební výchovy, tělesná výchova neprobíhá v tělocvičně

  • ve třídě nutno řádně větrat a dodržovat striktně hygienická opatření

  • druhý den ráno třídu před školou vyzvedne v 7:55 hod. učitel 1. vyučovací hodiny

  • následně se třída opět testuje 1. vyučovací hodinu ag. testy (platí v případě, že není stále znám výsledek konfirmačního testu pozitivně testovaného žáka/žáků)

  • žáci této třídy jsou odděleni také ve školní družině

Rychle k cíli