9/6

Publikováno: 9. 6. 2022

ČJ

V pracovním sešitě jsme dokončili strany 38 a 39.

V učebnici jsme pracovali na straně 119.

Poslední cvičení ze strany 38 v pracovním sešitě jsme opsali do sešitů. Červeným kroužkem jsme vyznačili hlášky se spodobou znělosti.

Naši deváťáci si pro nás připravili výrobu papírových kuřátek.

Krásný čtvrtek.

 

Rychle k cíli