17/6

Publikováno: 17. 6. 2022

V učebnici českého jazyka jsme dokončili stranu 121.

Do sešitu jsme vypsali slovesa z hádanky a spočítali jsme předložky.

V čítance jsme se věnovali na straně 113 komiksu. Děti si své komiksy dodělají do pondělí a společně si uděláme malou výstavu.

Všem přeji nádherný a klidný víkend.

Rychle k cíli