Učitelé naší třídy

Třídní učitelka: Hana Hrubantová

 

Český jazyk: Hana Hrubantová

Matematika: Hana Hrubantová

Anglický jazyk: Hana Hrubantová

Prvouka: Hana Hrubantová

Hudební výchova: Hana Hrubantová

Tělesná výchova: Hana Hrubantová

Pracovní činnosti: Hana Hrubantová

Výtvarná výchova: Hana Hrubantová

Informatika: Hana Hrubantová

 

Rychle k cíli