Učitelé naší třídy

Třídní učitelka:  Mgr. Barbora Kadlčíková

Konzultační hodiny: dle předchozí domluvy

Další učitelé ve třídě:

Český jazyk     Mgr. Barbora Kadlčíková
Anglický jazyk    Mgr. Barbora Kadlčíková
Prvouka   Mgr. Barbora Kadlčíková
Matematika     Mgr. Barbora Kadlčíková
Hudební výchova Mgr. Marta Dolejšová
Výtvarná výchova  Mgr. Marta Dolejšová
Tělesná výchova  Mgr. Matúš Janeček
Pracovní činnosti     Mgr. Daniela Dimová
Informatika Mgr. Jitka Livorová

 

                                

                              

                             

                     

                         

                                    

Rychle k cíli