Učitelé naší třídy

Český jazyk: Soňa Čániová 

Matematika: Soňa Čániová 

Prvkouka: Soňa Čániová 

Informatika: Mgr. Bc. Dagmar Havlíčková a Soňa Čániová 

Tělesná výchova: Jan Patka 

Výtvarná výchova: Soňa Čániová 

Pracovní činnosti: Soňa Čániová 

Anglický jazyk: Mgr. Zuzana Petráňová

Rychle k cíli