Učitelé naší třídy

Český jazyk        Mgr. Simona Švábová

Matematika        Mgr. Simona Švábová

Anglický jazyk    Mgr. Matúš Janeček, Mgr. Zuzana Petráňová

Prvouka              Mgr. Simona Švábová

Výtvarná vých.   Mgr. Simona Švábová

Hudební vých.    Mgr. Simona Švábová

Tělesná vých.     Mgr. Simona Švábová

Pracovní čin.      Mgr. Simona Švábová

Atletika              Mgr. Matúš Janeček

Informatika       pí.uč. Lenka Holasová

Rychle k cíli