Školní psycholog

Na naší škole působí školní psycholožka - PhDr. Leona Pločková Koutenská (e-mailový kontakt: leona.koutenska@zsposepneho.cz).

Jejím úkolem je přispívat k optimálnímu školnímu klimatu.

S čím je možné se obrátit na školní psycholožku?

Pokud jsem žákyní/žákem:

  • Když máš pocit, že ti učení nejde tak, jak bys chtěl/a.
  • Když máš trému u tabule, když máš z něčeho ve škole strach.
  • Když si nerozumíš se spolužáky nebo s nějakým učitelem.
  • Když si o něčem nemáš s kým popovídat.
  • Když tě trápí cokoli ve škole nebo mimo ni.

Jsem rodičem:

  • Když vidíte, že dítěti se do školy nechce nebo je často nemocné, stěžuje si na špatný spánek a různé bolesti, přestalo komunikovat, nějak se změnilo.
  • Když máte pocit, že si dítě nerozumí se spolužáky, když to vypadá, že Vašemu dítěti nebo Vám učitelé nerozumí.
  • Když byste si chtěli promluvit o jakémkoli tématu týkajícím se výchovy Vašeho dítěte.
  • Když se ve Vaší rodině děje něco velkého, nepříjemného nebo neobvyklého, co by mohlo mít dopad na dítě.

Školní psycholog má dětem pomáhat při cestě školním životem.

Je k dispozici také učitelům a rodičům.

Kdokoli z těchto jmenovaných se může se školním psychologem domluvit na konzultaci – nejlepší výsledky přináší, když spolupracují všichni.

Psycholog pracuje se třídami za účelem prevence sociálně-patologických jevů. Sleduje klima tříd a podílí se na zlepšování atmosféry v nich. Spolupracuje na krizových situacích ve třídě.

V případě individuální práce se žákem je potřeba písemný souhlas zákonného zástupce. Rodič je psychologem informován o záměrech a výstupech individuální péče. Informace o průběhu individuální péče může psycholog dále sdělovat škole nebo dalším institucím opět jen se souhlasem zákonného zástupce.

Výjimkou jsou pouze skutečnosti podléhající oznamovací povinnosti.

Psycholog se řídí etickým kodexem a je vázán mlčenlivostí.

Nebojte se v případě jakéhokoli problému či dotazu kontaktovat školní psycholožku.

Konzultační hodiny pro potřeby rodičů a pedagogů:

PO - 9.00 - 17.00 hod. (pro rodiče)

ÚT - 8.00 - 13.00 hod.

ST - xxx

ČT - 8.00 - 12.00 hod. 

PÁ - 8.00 - 13.00 hod.

Individuální informovaný souhlas rodiče/zákonného zástupce s činností školního psychologa - formulář ke stažení zde

Rychle k cíli