Zahájení nového školního roku

Publikováno: 7. 9. 2022 Autor(ka): Dagmar Havlíčková

Vážení rodiče, dovoluji si Vás srdečně pozdravit u příležitosti nového školního roku. 

Kdo z Vás alespoň trochu sledoval o prázdninách sdělovací prostředky, není překvapen informacemi o změnách v obsahu vzdělávání a revizi naší výchovně vzdělávací práce.

Důraz by se podle MŠMT měl klást na občanské vzdělávání, etickou výchovu, finanční a mediální gramotnost a kritické myšlení.

Tato reforma zasáhne všechny pedagogy a očekává se od nás mnoho aktivní práce při rekonstrukci školního vzdělávacího programu, sebevzdělávání každého z nás, při kreativní práci v pracovních skupinách. Tato inovace není o jednotlivcích, ale o kooperaci a angažovanosti všech.
Změna se objevila i  v provozních záležitostech, např. spustili jsme nový docházkový systém žáků prvních tříd. Postupně bude v dalších letech nabíhat vždy v prvních třídách.

Novinkou je změna trávení přestávek zavedením jedné velké k pobytu venku (níže přikládám fotografie z prvního přestávkového dne). 
 
K lepší informovanosti všech žáků, pedagogického sboru, provozních zaměstnanců i  návštěvníků školy slouží nový informační panel Ámos, který bude propojený se školními webovými stránkami, systémem Bakalář a je zaměřen i na prevenci sociálně-patologických jevů ve škole. 

Během prázdnin se mi podařilo z několika zdrojů sehnat finance na opravu šesti tříd na 1.stupni. Ve všech třídách byla položena nová linolea a třídy byly vymalovány, do tří učeben byl zakoupen nový nábytek.
 
Obracím se v této souvislosti ke všem zaměstnancům, především k pedagogům a jejich prostřednictvím k Vašim dětem, aby si vzali za své, že budou společně udržovat pořádek a chránit školní prostředí, neboť peněz je a bude málo.
 
Šetření se týká nábytku, učebnic, pomůcek, hygienických potřeb, úspor energií a vody atd.
 
Chci věřit, že nový školní rok nebude narušen již žádnou nepředvídanou situací a že se nám společně podaří navázat na aktivity před covidovou pandemií. 
 
Plánujeme celoroční projekt na aktuální téma, projektové dny v jednotlivých třídách, lyžařský kurz v zahraničí i např. jazykový zájezd do Londýna a další.
 
S podrobným plánem akcí Vás seznámíme v rámci třídních schůzek 19. 9. 2022.
 
Těšíme se s Vámi na viděnou.
 
Mgr. Bc. Dagmar Havlíčková, ředitelka školy 

Rychle k cíli