Upozornění pro rodiče žáků 2. stupně

Publikováno: 10. 3. 2021 Autor(ka): Dagmar Havlíčková

Dobrý den, vážení rodiče,

epidemiologická situace nenasvědčuje tomu, že bychom se v dohledné době vrátili k prezenční výuce. 

Distanční výuka se od 23. 9. 2020 řídí metodickým doporučením MŠMT v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. (školský zákon), ve kterém se klade důraz na spolupráci školy a rodičovské veřejnosti. 
 
Distanční výuka je v současné době rovnocenná prezenční se všemi povinnostmi vyžadující plnění všech zúčastněných stran, tedy učitelů, rodičů a žáků. Již se blíží další hodnotící období, 3. čtvrtletí, které škole ukládá zjišťovat výsledky vzdělávání všech žáků.
 
Chci Vás tímto upozornit, že již nemůžeme omlouvat nečinnost žáků, která vyplývá z neochoty spolupracovat s vyučujícími.
Pro učitele je současná výuka rovněž náročná a její příprava je stojí hodně času a energie. Bohužel jejich aktivita se míjí účinkem. Spolupráce mezi žákem a učitelem je velmi nevyvážená a efektivita je nízká. Žáci nejsou na výuku připraveni, nemají pomůcky, neplní úkoly, vymlouvají se. Často polovinu doby na výuku zabere učitelovo vymáhání aktivního připojení k výuce, či kontrola připravenosti.
 
Mojí povinností je udělat vše pro vzdělávání Vašich dětí a tudíž jsem rozhodla, že s okamžitou platností jsou žáci povinni při výuce používat kamery a mikrofony. Pokud opakovaně bude docházet k odpojování během vyučování, budeme žáky postihovat sníženou klasifikací, popř. neplněním povinností a tudíž kázeňským postihem. 
 
Pokud ještě přetrvávají problémy s technikou, nabízím opakovaně zápůjčku školního zařízení, pomoc ICT technika v domácnosti, či konzultaci ve škole. 
 
Ujišťuji Vás, že toto opatření je ve prospěch Vašich dětí, pro které je vzdělání devizou ke vstupu do dalšího života. Jestliže budeme přehlížet jejich přístup a rezignujeme na jejich nevhodné chování, ublížíme především jim.
 
Věřím, že nám, rodiče, pomůžete. Jen spolupráce nás všech může vést k lepším výsledkům ve vzdělávání žáků.
 
Děkuji za Vaši součinnost.
 
Mgr. Bc. Dagmar Havlíčková, ředitelka školy
 
 
 
 

Rychle k cíli