Odborná dezinfekce prostor školy

Publikováno: 9. 2. 2021 Autor(ka): Dagmar Havlíčková

Vážení rodiče,

včera do pozdních nočních hodin probíhala dezinfekce prostor školy, kterou zajišťovala specializovaná firma. 

Dezinfikovány byly všechny prostory, kde se učí, školní družina, jídelna, šatny, kabinety a sborovna.

Realizace byla provedena firmou:

BNG DDD s.r.o.
Politických vězňů 912/10,
110 00 Praha 1

http://bngddd.cz

Jaroslav Polák
vedoucí zásahového týmu

Pan školník dostal přesné instrukce, jak v následujících dnech prostory ošetřovat. Při dodržení všech doporučení by měl mít zásah účinnost při ochraně před viry i bakteriemi až 30 dní. 
 
Certifikáty o bezpečném zásahu k dispozici na vyžádání. 

 

 

 

 

 

Titulní fotka od Alexandra_Koch z Pixabay 

Rychle k cíli