Informace k zahájení nového školního roku

Publikováno: 19. 8. 2021 Autor(ka): Dagmar Havlíčková

Vážení rodiče,

konec prázdnin se pomalu blíží a návrat žáků do školy je za dveřmi. 

Zahájili jsme již přípravné práce k organizaci nového školního roku, i když ani o prázdninách jsme nezaháleli. Nemohu konkretizovat akce, které se o prázdninách ve škole realizovaly, neboť pro Vás chystáme překvapení. Nebylo to však úplně snadné. Nedostatek materiálů na trhu a rychle rostoucí ceny mohly realizaci zakázek pozdržet. Nicméně se díky včasnému jednání s dodavateli podařilo vše úspěšně zrealizovat a výsledek stojí opravdu zato! 

Další novinkou od 1. 9. 2021 bude změna společnosti zajišťující školní stravování v naší školní jídelně. Na základě výsledků veřejné soutěže bude nově školní stravování zabezpečovat společnost ARTER, s. r. o. www.arter.cz. Hospodářkou i nadále zůstane paní Simona Svobodová, která Vám poskytne potřebné informace. Nový kontaktní e-mail na paní Svobodovou a veškeré informace k platbách co nejdříve zveřejníme na našich webových stránkách. 

Dále v posledních dnech neustále sleduji závěry jednání vlády ohledně testování žáků a epidemiologická opatření, která budou platit s nástupem žáků do školy. Upřednostnila jsem PCR testování, které bude probíhat ve spolupráci s FYZIOklinikou, jak tomu bylo i v minulém školním roce.  
 
Postup bude probíhat takto:
 
- odběr bude probíhat stěrem z úst (mezi zuby a tvář) vatovou tyčinkou, ta se poté jen vloží do zkumavky a vzorek je připraven
- na zkumavku se nalepí čárový kód
- do seznamu žáků se zapíše číslo čárového kódu ke každému testovanému
- vzorky se odvezou, vyhodnotí se a bude zaslán seznam čárových kódů, kdy u každého bude zapsán výsledek pozitivní/negativní
- pokud bude nějaký kód označen jako pozitivní, najde se v naší evidenci, ke komu patří
 
Další postup bude již v souladu s Manuálem MŠMT - viz zde.
 
S konkrétními informacemi o organizaci prvního školního dne Vás seznámí třídní učitelé na webových stránkách tříd.
 
Vzhledem k nutnosti dodržování preventivních opatření zamezujeme vstupu veřejnosti do areálu školy. Na veškeré dotazy budeme reagovat pouze písemně. Činíme tak v zájmu zdraví všech účastníků výchovně-vzdělávacího procesu a plynulého chodu školy.
 
Děkuji všem předem za pochopení, spolupráci a těším se na nový školní rok, ve kterém, jak doufám, nás nepotká žádné omezení a bude probíhat v řádném režimu.
 
Přeji Vám i Vašim dětem radostné prožití zbytku prázdnin.
 
Dagmar Havlíčková, ředitelka školy 
 
 

Rychle k cíli