Andělské zpívání aneb Začít spolu zpívá v kostele

Publikováno: 14. 12. 2023 Autor(ka): Dagmar Havlíčková

Dobrý den, chtěla bych touto cestou poděkovat všem kolegyním a kolegům, učitelkám, učitelům a asistentkám ze Začít spolu za úžasné představení pro rodiče a veřejnost v kostele Sv. Anežky na Spořilově, které se uskutečnilo v pondělí 11. prosince. 

Byla jsem na Vaši práci hrdá. Takto si představuji, že má vypadat prezentace školy na veřejnosti. Plný kostel Vašich spřízněných duší předčil naše očekávání. Vaší práce si velice vážím, především Vašeho kolektivního působení na žáky a rodiče, úžasného vztahu k dětem. Posilujete v nich pocit sounáležitosti, kamarádství, empatie, což bylo vidět v rámci této charitativní akce.
 
Nejvíce však chci poděkovat Leoně, naší školní psycholožce, za kooperativní činnost a práci, kterou v rámci tohoto projektu vyvíjí. Pozitivně všechny nabíjí a dává všem činnostem vyšší smysl. Zasloužíte si všichni nejen pochvalu, ale především uznání.
 
Děkuji, Dagmar Havlíčková

Rychle k cíli