Pilotní projekt MHMP "Systémová podpora výuky ČJ jako cizího jazyka na 22 MČ"

Publikováno: 4. 6. 2020 Autor(ka): Barbara Bláhová
Naše základní škola se zapojila do pilotního projektu MHMP "Systémová podpora výuky ČJ jako cizího jazyka na 22 MČ". V rámci tohoto projektu mohou žáci - cizinci s OMJ navštěvovat kurzy českého jazyka, které se konají každý týden podle věku a jazykových dovedností žáků. Přístup do kurzů mají kromě cizinců základních škol Prahy 11 také žáci, kteří neovládají dostatečně český jazyk, protože pocházejí z cizojazyčné rodiny, ale zároveň mají české občanství. Kurzy jsou otevřené všem žákům Prahy 11.
 
V případě zájmu kontaktujte Mgr. Hanu Grafnetrovou (na e-mailu grafnetrova@zsposepneho.cz, příp. na telefonním čísle školy 272 926 315). 
 
Ve školním roce 2018/2019 jsme využívali pro výuku žáků s OMJ i další rozvojové programy - prostřednictvím MČ Praha 11 projekt Integrace cizinců v MČ Praha 11, který umožňuje vést pro žáky s OMJ řadu odpoledních kurzů, opět podle věku a jazykových dovedností. Tyto kurzy mají v naší škole již tradici a jsou u žáků a jejich rodičů oblíbené.
 
 
Granty určené na podporu žáků s odlišným mateřským jazykem (OMJ) - rok 2019
 
1) Projekt obcí na podporu integrace cizinců na lokální úrovni - školy ÚMČ Praha 11 - financováno z MV
 
2) Projekt hlavního města Prahy "Systémová podpora výuky českého jazyka jako cizího jazyka ve 21 MČ hl. m. Prahy - síť škol"
 
3) Rozvojový program: Podpora vzdělávání cizinců ve školách, č.j.: MŠMT-28 283/2018
 
Škola i v tomto roce usiluje opět o získání finančních prostředků z rozvojových programů vyhlášených MŠMT Podpora vzdělávání cizinců ve školách.
 
I pro rok 2020 jsme požádali o následující programy:
 
1) Rozvojový program: Podpora vzdělávání cizinců ve školách, č.j.: MŠMT-33 014/2019 
 
2) Projekt hlavního města Prahy "Systémová podpora výuky českého jazyka jako cizího jazyka ve 21 MČ hl. m. Prahy - síť škol"  
 
3) Projekt obcí na podporu integrace cizinců na lokální úrovni - školy ÚMČ Praha 11 - financováno z MV 

 

Rychle k cíli