Kontakty

Ředitelka školy

Mgr. Bc. Dagmar Havlíčková Pedagog přírodopisu, pronájmy nebytových prostor

Statutární zástupkyně ředitelky školy

Zástupkyně ředitelky školy

Mgr. Jana Pocová Pedagog českého jazyka

Učitelé 1. stupně

Mgr. Barbora Kadlčíková Třídní učitelka 1. B, speciální pedagog

Lucie Bohatá, DiS. Třídní učitelka 4. B, vychovatelka školní družiny

Mgr. Michaela Jalůvková Třídní učitelka 5. B, vychovatelka školní družiny

Mgr. Renáta Sakmarová Třídní učitelka 5. C, výchovná poradkyně pro 1. a 2. stupeň

Učitelé 2. stupně

Mgr. Marián Púdelka Třídní učitel 6. C, pedagog zeměpisu, dějepisu

Nikola Sudíková Pedagog španělského jazyka

Bc. Tomáš Kučera Třídní učitel 6. B, pedagog přírodopisu, fyziky, chemie

Veronika Karlová Pedagog německého jazyka

Učitelé 1. a 2. stupně

Vychovatel/ka školní družiny

Vedoucí vychovatel/ka školní družiny

Filip Sedláček, DiS. Vedoucí vychovatel školní družiny

Přípravná třída

Helena Čamachová Třídní učitelka přípravné třídy

Ekonomka školy

Školník

Asistent/ka pedagoga

Administrativa, správce webových stránek školy

Rychle k cíli