Kontakty

Ředitelka školy

Mgr. Bc. Dagmar Havlíčková Pedagog přírodopisu, pronájmy nebytových prostor

Statutární zástupkyně ředitelky školy

Zástupkyně ředitelky školy

Mgr. Jana Pocová Pedagog českého jazyka

Učitelé 1. stupně

Učitelé 2. stupně

Mgr. Marián Púdelka Třídní učitel 6. C, pedagog dějepisu, zeměpisu

Nikola Sudíková Pedagog španělského jazyka

Bc. Tomáš Kučera Třídní učitel 6. B, pedagog přírodopisu, fyziky, chemie

Veronika Karlová Pedagog německého jazyka

Učitelé 1. a 2. stupně

Vychovatel/ka školní družiny

Barbora Šimůnková Vychovatelka školní družiny

Ivana Bursová Vychovatelka školní družiny

Lucie Bohatá Vychovatelka školní družiny

Lucie Paliderová Vychovatelka školní družiny

Michaela Bekrová Vychovatelka školní družiny

Olga Anna Marie Lisová Vychovatelka školní družiny

Renáta Kafková Vychovatelka školní družiny

Vedoucí vychovatel/ka školní družiny

Filip Sedláček, DiS. Vedoucí vychovatel školní družiny

Přípravná třída

Helena Čamachová Třídní učitelka přípravné třídy

Ekonomka školy

Hospodářka školy

Zdenka Vykydalová Hospodářsko-administrativní úsek, hospodářka školy

Školník

Asistent/ka pedagoga

Administrativa, správce webových stránek školy

Rychle k cíli