Online aplikace + distanční výuka v naší škole

Publikováno: 15. 9. 2020 Autor(ka): Barbara Bláhová

Vážení rodiče,

rádi bychom Vás seznámili s aktuálními novinkami z oblasti online aplikací, které v nejbližších dnech začne naše škole využívat.

Cílem tohoto kroku je zabezpečení přehledné a jasné komunikace mezi Vámi, rodiči, Vašimi dětmi a školou. V současné době je více než nutné s těmito aplikacemi pracovat, a to ne jen kvůli případné distanční výuce. 

Nadále ke komunikaci s Vámi budou sloužit webové stránky školy (www.zsposepneho.cz). Na našich webových stránkách budeme vždy primárně informovat o všech důležitých věcech, které s naší školou souvisí. Souběžně s nimi ale budeme zkoušet využívat i jiné aplikace, na kterých si všichni vyzkoušíme, jak dobré je s nimi umět pracovat :-). 
 
1) Bakaláři - Komens - komunikační elektronický systém školy - aplikace, která slouží k rozesílání zpráv mezi učiteli, rodiči a žáky 
 
V systému Bakaláři (přihlášení zde: https://zsposepneho.bakalari.cz/bakaweb/login) naleznete v menu po levé straně záložku "Komens". Je nutné, abyste se do systému Bakaláři hlásili přes svůj (rodičovský) přístup, který Vám byl přidělen. Na základě tohoto vstupu máte možnost sledovat klasifikaci svých dětí. Pokud tento přístup nemáte/nevíte, kontaktujte svého třídního učitele. Jakékoliv zprávy, které Vám vedení školy či Váš třídní učitel odešlou, naleznete v záložce "Přijaté zprávy". 
 
Tato aplikace bude využívána k informování rodičů v neočekávaných situacích, později také k pozvání na třídní schůzky či velké akce celoškolního rozsahu. Co nejdříve zkusíme tuto aplikaci využívat :-). 
 
2) Google Classroom - virtuální učebna, která propojuje učitele a žáky
 
Classroom mohou využívat všichni, kteří mají založený účet "Google". Pro učitele (ne jen třídního) je pak velmi snadné svým žákům rozesílat úkoly, přijímat úkoly, odkazy, přílohy či další důležité informace. Classroom je také velmi dobře dostupný na mobilních zařízeních. Classroom se velmi osvědčil, proto bude v případě přechodu na distanční výuku stěžejní a primárně využíván. Více informací o fungování této platformy Vám sdělí třídní učitelé prostřednictvím webových stránek tříd. 
 
3) Google Meet - systém videokonferencí
 
Další alternativou online komunikace mezi učitelem a jeho žáky může být Google Meet. Ke spuštění je nutný prohlížeč (Google Chrome, Firefox aj.) a připojení k internetu. To platí jak pro organizátory videohovoru (tj. učitele), tak i pro ty, kteří se budou připojovat. Důležitý je také mikrofon, příp. kamera. V případě komunikace přes tuto službu Vám vyučující odešle odkaz, na základě kterého se připojíte. Google Meet je další možností, kterou naši učitelé mohou v případě distanční výuky používat. Samozřejmě vše záleží, jakou formu třídní učitel nastaví. Google Meet je tak případnou další alternativou ke Google Classroom. 
 
Vážení rodiče, prosíme Vás o součinnost. Snažíme se vše nastavit tak, aby byla informovanost vůči Vám, rodičům, co nejkomplexnější. Zároveň si také uvědomujeme, že chceme-li jít "s dobou", nemůžeme se bránit moderním technologiím. A v neposlední řadě nám poslední měsíce ukázaly, jak je důležité stanovit si jasná pravidla online komunikace a řídit se jimi. 
 
Věříme, že vše v pohodě zvládneme!
 
Děkujeme. 
 
 
 
 
Titulní fotka od Karolina Grabowska z Pixabay 
 

Rychle k cíli