Vítáme Vás na stránkách
naší školy

Naše motto

   Vychovávat z každého jednotlivého žáka příjemného souseda, spolehlivého spolupracovníka nebo obchodního partnera a věrného životního druha. Zdá se, že to není příliš ambiciózní cíl. Ale změřte ho, prosím, jeho negací: nepříjemný soused, nespolehlivý spolupracovník, úskočný partner a nevěrný druh. Nejlepší cesta, jak přispět k řešení globálních problémů, je obohatit současnou společnost větším počtem poctivých, zodpovědných a laskavých lidí....

   Naše škola chce být dobrou školou pro všechny. Ve všech ročnících je zařazen předmět informační a komunikační technologie. Výuka anglického jazyka je rovněž součástí výuky již od 1.třídy. V 7.třídách mají žáci možnost volby druhého cizího jazyka. V současné době nabízíme výuku francouzského a španělského jazyka.

   Úroveň našeho vzdělávání sledujeme zapojením do celostátních srovnávacích testů Kalibro, Scio a Cermat. Zájmy žáků jsou dále rozvíjeny v odpoledních mimoškolních aktivitách školní družiny, zájmových kroužků a prostřednictvím dalších organizací.

Náš cíl: Pomáhat žákům při získávání základu všeobecného vzdělávání. Dát jim zaklad pro další celoživotní učení a orientaci v každodenním praktickém životě.