Organizace konce školního roku 2021/2022 - Організація закінчення навчального року 2021/2022

Publikováno: 23. 6. 2022 Autor(ka): Barbara Bláhová

Organizace konce školního roku 2021/2022

 • V červnu (převážně v týdnu od 13. – 17. 6.) probíhají školy v přírodě. Žáci, kteří na školu v přírodě nejedou, jsou umístěni do vedlejší třídy (třídu určí třídní učitel).
 • V červnu (přesný termín upřesní třídní učitel) se odevzdávají učebnice. Je nutné učebnice zkontrolovat a vrátit nepoškozené.
 • Ve čtvrtek 30. 6. 2022 se předává vysvědčení a výuka je tedy zkrácena (8.00 – 8.45 hod.). Vysvědčení se předává 1. vyučovací hodinu. Po předání vysvědčení žáci odchází na oběd, příp. do školní družiny. Pokud chce odejít žák domů ihned po předání vysvědčení, musí donést třídnímu učiteli lísteček s žádostí o uvolnění podepsaný zákonným zástupcem.
 • Před odchodem žáka na prázdniny je nutné vyklidit šatní skříňky, domů odnést tělocvik, kufřík s výtvarnými potřebami, přezůvky. Přes prázdniny nesmí v šatních skříňkách nic zůstat!
 • Školní rok je ukončen ve čtvrtek 30. 6. 2022 (v tento den se jde naposledy do školy), hlavní školní prázdniny začínají 1. 7. 2022 (během prázdnin nefunguje školní jídelna, ani školní družina).
 • Nový školní rok začíná 1. 9. 2022, zahájení vyučování v 8.00 hod. Žáci přichází s aktovkou, penálem, přezůvkami a svačinou. Další důležité informace se dozví od třídního učitele.

Організація закінчення навчального року 2021/2022

 • У червні (переважно в тиждень з 13 по 17 червня) проводяться школи в природі. Учні, які не їдуть до школи в природі, переходять до ближчого класу (клас визначається класним керівником).
 • У червні (дату уточнює класний керівник) необхідно здати підручники. Необхідно перевірити підручники та повернути їх непошкодженими.
 • У четвер, 30 червня 2022 р., видається табель, у зв’язку з чим навчальний день скорочується (8:00 – 8:45). Атестат/табель вручається на 1-му уроці. Після отримання атестату/табеля учні йдуть на обід або до шкільної групи. Якщо учень хоче піти додому відразу після отримання атестата/табелю, він повинен принести класному керівнику записку із проханням про звільнення за підписом законного представника.
 • Перед тим, як залишити школу на канікули, учням необхідно звільнити шафки, забрати додому спортивний одяг, портфель з художнім приладдям, змінне взуття. Під час канікул у шафках нічого не має залишатись!
 • Навчальний рік закінчується в четвер 30 червня 2022 року (в цей день учні йдуть до школи востаннє), основні шкільні канікули починаються 1 липня 2022 року (під час канікул не працює ні шкільна їдальня, ні шкільна група).
 • Новий навчальний рік починається 1 вересня 2022 року, заняття розпочинаються о 8:00. Учні приходять із портфелем, пеналом, змінним взуттям та перекусом. Додаткову інформацію можна отримати у класного керівника.

 

Rychle k cíli