Balíček okamžité pomoci Pražanům

Publikováno: 21. 9. 2022 Autor(ka): Barbara Bláhová

Vážení rodiče,

dovolujeme si Vás tímto informovat o Balíčku okamžité pomoci Pražanům

Škola se s příslušnou agendou seznamuje. Další informace k Balíčku okamžité pomoci Pražanům budeme postupně zveřejňovat, sledujte, prosíme, naše webové stránky. 

Informace k Balíčku okamžité pomoci Pražanům:

Zastupitelstvo hl. m. Prahy na svém posledním zářijovém zasedání v tomto volebním období jednomyslně schválilo vyčlenění 308 000 000 korun na pomoc pražským domácnostem ohrožených inflací v podobě „Balíčku okamžité pomoci pro Pražany“. Finanční pomoc je určena všem dětem a žákům škol zřízených hl. m. Prahou a pražskými městskými částmi, jejichž rodiny jsou ohroženy vysokou inflací a energetickou krizí. Vzhledem k tomu, že sociální pomoc nelze vyplácet zpětně, doporučujeme vám seznámit se s podmínkami dotace co nejrychleji, a to na webu hl. m. Prahy.

Podmínkou čerpání podpory je trvalý pobyt žadatele na území hl. m. Prahy.

Více info níže:

https://pomocprazanum.praha.eu/cz/balicek-skolstvi

V příloze naleznete důležité informativní dokumenty, vč. formulářů - žádostí.

 

 

Přiložené soubory ke stažení

Rychle k cíli