Zahájení školního roku 2020/2021

Publikováno: 13. 8. 2020 Autor(ka): Hana Grafnetrová

Milé děti, vážení rodiče,

školní rok zahájíme v úterý 1. září v 8:00 hodin ve třídách, žáky si učitelé převezmou u šaten.

Naše prvňáčky uvítáme tradičně v 8:15 - před školou.

Všechny děti stráví se svými učiteli 1 vyučovací hodinu, následně bude v provozu školní družina. První schůzka vyučujících a rodičů žáků 1. tříd se uskuteční v 9:00 hodin (prosíme pouze o jednoho zákonného zástupce).

2. a 3. září budou dětem vyměněny učebnice, proběhnou třídnické hodiny (8:00 - 11:45 hodin).

Od 4. září zahájíme výuku.

Žáci 1. ročníků mají svůj režim, rodiče budou informováni na třídní schůzce.

Na děti se všichni učitelé již moc těší. Organizace výuky bude vycházet z manuálu MŠMT, který vyjde až v příštím týdnu, budete průběžně informováni, pokud by byly odlišnosti od zavedené výuky. Proto prosím sledujte naše webové stránky.

Je nutné počítat ve škole se zvýšenou hygienou, také s nošením roušek ve společných prostorách. Nelze vyloučit ani krátkodobou distanční výuku dle pokynů hygieny, vše v závislosti na vývoji situace.

Přejeme dětem i sobě "zdravý" a úspěšný školní rok!

 

 

Rychle k cíli