Výuka od 4. ledna 2021

Publikováno: 1. 1. 2021 Autor(ka): Hana Grafnetrová

Úvodem přejeme všem žákům a jejich rodinám zdravý a úspěšný rok 2021!

Od 4. ledna 2021 budou prezenčně navštěvovat školu pouze žáci přípravné třídy a 1. a 2. ročníků a  budou vzděláváni podle svých běžných rozvrhů.

Ostatní žáci se budou vyučovat distančně, na 1.stupni vždy 4 hodiny denně (3 hodiny online a 1 hodina dokončovacích prací).

Žáci 2. stupně se budou řídit svými rozvrhy pro distanční výuku, stejně jako v listopadu - denně online, maximálně do 11:45 hodin.

Všechny rozvrhy zveřejní třídní učitelé na webových stránkách tříd.

Ve školní jídelně se mohou stravovat pouze žáci na prezenční výuce, ostatní si mohou stravu odebrat u okénka - všichni budete informováni e-mailem ze školní jídelny.

Předem děkujeme za pomoc, bez které se ani tentokrát neobejdeme, velmi si vážíme naší spolupráce!

Rychle k cíli