Ukončení karantény žáků třídy 2. A a 2. B

Publikováno: 12. 2. 2021 Autor(ka): Barbara Bláhová

Vážení rodiče,

dnešním dnem je ukončena karanténa žáků třídy 2. A a 2. B. Ukončení této karantény musí být v souladu s pokyny hygienické stanice, viz níže. 

Potvrzení o negativním výsledku odběru není nutno škole předkládat.

Děkujeme. 

 

Informace hygienické stanice:

Dne 1. - 2. 2. 2021 byl/byla v kontaktu žák/žákyně/pedagog Vaší školy s osobou, která je Covid pozitivní. Epidemiologickým šetřením byly u Vámi zaslaných kontaktů shledány důvody pro prodloužení stávajícího karanténního opatření do 12. 2. 2021.

Karanténní opatření stanovené mimořádným opatřením MZ ČR aktuálně zahrnujídomácí karanténu minimálně po dobu 10 dnů a vyšetření výtěr z nosohltanu (RT-PCR test na přítomnost viru SARS-CoV-2) v rozmezí 5. až 7. dne od posledního kontaktu s pozitivně testovanou osobou, nejpozději však do 10. dne.

Pokud bude osoba v karanténě bez klinických obtíží a výsledek z odběru bude negativní, karanténa končí (po uplynutí min. 10 dnů od posledního kontaktu s pozitivně testovanou osobou).

V případě, že se nepodaří provést RT-PCR test v průběhu 10 dnů od posledního kontaktu s pozitivně testovanou osobou z důvodů hodných zvláštního zřetele (jedná se o výjimečnou situaci, kdy provedení testu brání překážka např. v podobě nedostatečné kapacity laboratoří apod.), se karanténní opatření asymptomatických osob (tj. bez příznaků) ukončí bez provedení testu za 14 dnů od posledního kontaktu s pozitivně testovanou osobou.

Rychle k cíli