Soutěže v anglickém jazyce

Publikováno: 30. 3. 2023 Autor(ka): Barbara Bláhová

Všem účastníkům soutěží děkujeme za účast a gratulujeme k výborným výsledkům! 

Mikulka English Games:

Tři žáci ze sedmých ročníků se zúčastnili v úterý 7. 3. 2023 soutěže, která proběhla formou hry "Riskuj", a to v následujících oblastech: reálie anglicky mluvících zemí, slovní zásoba a gramatika. Součástí soutěže bylo i krátké poslechové cvičení a cvičení zaměřené na použití angličtiny. 

Celkově se naše tříčlenné družstvo umístilo na 3. místě. 

Anglická olympiáda:

Školní kola proběhla ve dvou kategoriích:

Kategorie 1. A (žáci 5. – 7. ročníků) proběhla 15. 2. - celkem se účastnilo 14 žáků.
Kategorie 2. A (žáci 8. – 9. ročníků) proběhla 22. 2. - účast 5 žáků. 

Obsahem obou školních kol byl gramatický test, poslechové cvičení a ústní konverzace. Každý žák dostal jedno téma, které si musel  samostatně bez mobilního přístroje za určený  čas připravit a pak o něm volně hovořit. Následovaly tři až čtyři otázky od zkoušejícího.
Z každé kategorie byl vybrán jeden vítěz, který nás poté dne 23. 3. reprezentoval v obvodním kole:

Žák z první kategorie (7. B) se umístil na výborném 8. místě z celkového  počtu 21 žáků.
Žák z druhé kategorie (9. B) se umístil na  výborném 15. místě z celkového počtu 24 žáků.

Za učitele cizích jazyků Mgr. Darina Pávková 

Rychle k cíli