Školní stravování - úhrada

Publikováno: 24. 8. 2020 Autor(ka): Barbara Bláhová

Vážení rodiče,

tímto, prosíme, provádějte platby za školní stravování. 

I v letošním školním roce bude školní stravování zajištěno společností Ekolandia s. r. o.

Platby provádějte bankovním převodem: 

Číslo účtu: 1118219002/5500

IBAN: CZ6655000000001118219002

BIC/SWIFT: RZBCCZPP

VS: zůstává stejný jako v minulém školním roce, u nově příchozích žáků bude variabilní symbol přidělen při zakoupení stravovacího čipu (stávajícím strávníkům se variabilní symbol nemění). 

Cena obědů pro žáky Základní školy, Praha 4, Pošepného náměstí 2022 pro školní rok 2020/2021 je stanovena ve výši normativu dle vyhlášky č. 107/2005 Sb. o školním stravování v následující výši:

  1. Strávníci 7-10 let – 672,00 Kč/ měsíc (oběd 32,00 Kč)
  2. Strávníci 11-14 – 714,00 Kč/ měsíc (oběd 34,00 Kč)
  3. Strávníci 15 a více let – 777,00 Kč/ měsíc (oběd 37,00)

Kontaktní osobou pro školní stravování je i nadále paní Simona Svobodová, e-mail: simona.svobodova@ekolandia.cz.

Více informací naleznete v sekci "Jídelna" na našich webových stránkách.

Děkujeme. 

 

 

 

Titulní fotka od pasja1000 z Pixabay 

 

 

Rychle k cíli