Seznam uchazečů pod přiděleným registračním číslem přijatých k základnímu vzdělávání - šk. rok 2024/2025

Publikováno: 10. 5. 2024 Autor(ka): Barbara Bláhová

Seznam uchazečů pod přiděleným registračním číslem přijatých k základnímu vzdělávání v základní škole, jejíž činnost vykonává Základní škola, Praha 4, Pošepného náměstí 2022, od 1. 9. 2024.

V souladu s ustanovením § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ředitelka Základní školy, Praha 4, Pošepného náměstí 2022, se sídlem Pošepného náměstí 2022, zveřejňuje seznam uchazečů pod přiděleným registračním číslem přijatých k základnímu vzdělávání v základní škole, jejíž činnost vykonává Základní škola, Praha 4, Pošepného náměstí 2022, od 1. 9. 2024.

Seznam dětí přijatých k povinné školní docházce pro šk. rok 2024/2025 (a dosud vyřízené odklady povinné školní docházky) visí také u hlavního vchodu naší školy.

Přiložené soubory ke stažení

Rychle k cíli