Seznam přijatých dětí (identifikátorů) do přípravné třídy

Publikováno: 17. 5. 2023 Autor(ka): Barbara Bláhová

Do přípravné třídy jsou přijímány děti v souladu s § 47 odst. 2 školského zákona na žádost zákonného zástupce. 

O zařazení do přípravné třídy rozhoduje ředitel školy na základě písemné žádosti zákonného zástupce a písemného doporučení školského poradenského zařízení.

Pro šk. rok 2023/2024 byly přijaty do přípravné třídy Základní školy, Praha 4, Pošepného náměstí 2022 tyto děti (identifikátory):

5726891529

3486003712

2000219136

5327979264

7790582784

6523220482

1022003221

6784532224

8165332488

7631712512

6093136955

8950840323

Rozhodnutí o přijetí do přípravné třídy jsou připravena k vyzvednutí v kancelářích školy, v čase 8.00 - 13.30 hod., každý všední den.

V případě, že mezi identifikátory nenaleznete číslo svojí žádosti o přijetí do přípravné třídy, je pravděpodobné, že k dokončení zápisu chybí některé dokumenty z Vaší strany. Prosíme, kontaktujte v této věci pí zást. Kleknerovou na e-mailu kleknerova@zsposepneho.cz.

V týdnu od 15. - 19. 5. 2023 z důvodu nepřítomnosti pí Kleknerové můžete kontaktovat pí Bláhovou (tel. 272 926 315, e-mail: blahova@zsposepneho.cz). 

Děkujeme. 

 

Image by PublicDomainPictures from Pixabay 

Rychle k cíli