Rozhodnutí MŠMT - distanční výuka od 12. 10. 2020

Publikováno: 9. 10. 2020 Autor(ka): Hana Grafnetrová
Vážení rodiče,
 
z rozhodnutí MŠMT bude od 12. 10. vyučována prezenčně pouze polovina tříd 2. stupně.
Prezenční výuku dle svého běžného rozvrhu nastoupí třídy: 6. A, 7. A, 8. A, 9. A (na vyučování se nic nemění, pouze zde stále platí opatření při TV a HV).
 
Zbývající třídy 6. B, 6. C, 7. B, 8. B, 9. B budou vyučovány distančně (dle svého stávajícího rozvrhu online český jazyk, matematika a angličtina). Ostatní předměty formou samostudia, vše dle pokynů jednotlivých vyučujících s ohledem na nepřetěžování.
 
Prostředí, ve kterém budou žáci s učiteli komunikovat, je Google Classroom. Pokud se objeví technický problém, řešte ho se svými třídními učiteli. Všichni žáci musí být do výuky zapojeni, je povinná. Pokud potřebujete podporu v oblasti technického vybavení, obraťte se také na svého třídního učitele, škola je připravena Vám pomoci.
 
Žákům na distanční výuce budou automaticky odhlášeny na daný týden obědy.
 
Následující týden, tedy od 19. 10., se skupiny vymění.
 
1. stupeň (vč. školní družiny) bude fungovat bez omezení.
 
Od 26. 10. do 30. 10. budou mít všichni žáci podzimní prázdniny, výuka probíhat nebude. Bude-li tento režim pokračovat i po podzimních prázdninách, skupiny se opět vystřídají.
 
Sledujte, prosíme, webové stránky naší školy, budeme Vás v případě nových skutečností informovat.
 
Děkujeme již předem za Vaši spolupráci, bez které se v žádném případě neobejdeme.
 
Všem hodně zdraví.
 
Vedení školy a kolektiv pedagogů 
 
 
 
 
 
 
Titulní fotka od StartupStockPhotos z Pixabay 

Rychle k cíli