Otevření školy pro žáky 9. ročníku - AKTUALIZACE ZE DNE 4. 5. 2020

Publikováno: 5. 5. 2020 Autor(ka): Barbara Bláhová

Pro žáky 9. ročníku bude v pondělí 11. 5. 2020 znovu otevřena naše škola za účelem přípravy na přijímací zkoušky na střední školy. 

Na základě obdrženého manuálu MŠMT, který najdete zde, uvádíme jeho rozpracování na podmínky naší školy:

1) Obsahem docházky žáků 9. ročníku je učivo především z předmětů přijímací zkoušky

Rozvrh žáků 9. ročníku bude následující:
 
9:00 - 10:30 hod. - blok výuky českého jazyka s přestávkou
10:30 - 10:50 hod. - přestávka (při příznivém počasí venku na hřišti)
10:50 - 12:20 hod. - blok výuky matematiky s přestávkou
 
Pořadí bloků může být opačné, skupině žáků bude sděleno při úvodní hodině v pondělí 11. května 2020.
 
2) 12:20 - 13:00 oběd - forma vydávání obědů bude ještě upřesněna.
 
3) Každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky. Do sáčku bude ukládat roušku též při obědě.
 
AKTUALIZACE ZE DNE 4. 5. 2020 - dle Mimořádného opatření vydaného MZ ČR dne 4. 5. 2020, s účinností od 5. 5. 2020, nemusí děti, žáci, studenti, pedagogičtí pracovníci aj. účastníci vzdělávání používat ochranné prostředky dýchacích cest (rouška, ústenka, respirátor aj.) v rámci jedné místnosti, pokud bude dodržen rozestup min. 1, 5 m. 
 
 
4) Provozní doba školy přo žáky 9. ročníku je od 11. do 22. května 2020, od 8:30 do 13:30 hod.
 
5) Přihlášené žáky rodiče omlouvají třídním učitelům.
 
6) Hygienická opatření vycházejí z pokynů MŠMT.
 
7) Rodiče musí před vstupem žáka podepsat čestné prohlášení, které přinese žák první den vstupu do školy. Nemá-li rodič možnost tisku formuláře prohlášení, může si ho vyzvednout ve škole od 4. května v době od 8:00 do 12:00 hod. nebo po dohodě.
 
8) Docházka nebude povinná, bude probíhat ve skupinách v maximálním počtu 15 osob. 
 
9) Prosíme rodiče žáků 9. ročníku, aby do 7. května 2020 (12:00 hod.) vyjádřili zájem o docházku do školy a stravování na e-mail svého třídního učitele:
 
9. A Mgr. Irena Plojharová (plojharova@zsposepneho.cz)
9. B Jan Patka (patka@zsposepneho.cz)
 
Ukončení docházky je v kompetenci rodiče (po složení jednotné přijímací zkoušky, na konci školního roku, ...), až bude aktuální, rodiče sdělí informaci třídnímu učiteli.
 
 
 
 
 Ministerstvo zdravotnictví stanovilo následující rizikové faktory:
 
1. Věk nad 65 let s přidruženými chronickými chorobami.
2. Chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma bronchiale) s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou.
3. Onemocnění srdce a/nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou např. hypertenze.
4. Porucha imunitního systému, např. a) při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV apod.), b) při protinádorové léčbě, c) po transplantaci solidních orgánů a/nebo kostní dřeně,
5. Těžká obezita (BMI nad 40 kg/m2 ).
6. Farmakologicky léčený diabetes mellitus.
7. Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/náhradu funkce ledvin (dialýza).
8. Onemocnění jater (primární nebo sekundární).
 
Do rizikové skupiny patří žák, který osobně naplňuje alespoň jeden bod (2-8) uvedený výše nebo pokud některý z bodů naplňuje jakákoliv osoba, která s ním žije ve společné domácnosti. Doporučuje se, aby zákonní zástupci zvážili tyto rizikové faktory, pokud žák patří do rizikové skupiny, a rozhodli o účasti žáka na vzdělávacích aktivitách s tímto vědomím.
  
Bližší informace ohledně jednotné přijímací zkoušky naleznete zde:
 
 
Harmonogram otevírání škol MŠMT z 30. 4. 2020:

http://www.msmt.cz/harmonogram-uvolnovani-opatreni-v-oblasti-skolstvi

schéma

Děkujeme Vám za součinnost a těšíme se na Vás! 

 

 

Titulní foto by raphaelsilva z Pixabay

Rychle k cíli