Otevření školy pro žáky 1. stupně - organizace vzdělávání od 25. 5. 2020

Publikováno: 6. 5. 2020 Autor(ka): Barbara Bláhová

Vážení rodiče, viz níže přikládáme důležité organizační informace týkající se znovuotevření naší školy pro žáky 1. stupně.  

 • Docházka je dobrovolná. 
 • Skupina má maximálně 15 žáků a je neměnná.
 • Žáci budou zařazeni do jednotlivých skupin dle personálních podmínek školy – jedná se o mimořádnou situaci, zde žádáme rodiče, aby ji akceptovali. Vyučovat budou pedagogové školy, asistentky, vychovatelé a vychovatelky. Někteří vyučující nebudou moci z vážných důvodů vyučovat, zde je zastoupí kolegové.
 • Přihlašujte se svým třídním učitelům na jejich školní e-mail.
 • Ukončení přihlašování je v pondělí 18. 5. 2020 ve 12:00 hod.
 • Čas strávený ve škole:

          ročník 1. a 3.:             7:45 – 16:00 hod. (odchody kdykoliv po 13:00 hod.)

          ročník 2.:                    8:00 – 16:00 hod. (odchody kdykoliv po 13:00 hod.)

          ročník 4.:                    8:00 – 13:00 hod.

          ročník 5.:                    8:15 – 13:15 hod.

          přípravná třída:        8:15 – 16:00 hod. (odchody kdykoliv po 13:00 hod.)

Podle pokynu MŠMT funguje pouze skupina v tomto čase, není otevřena ranní ani koncová družina. 

 • Každý učitel si vytváří svůj rozvrh, který vychází z rozvrhu třídy, podle počtu skupin bude rozplánovaná velká přestávka.
 • Školní stravování bude podáváno do tříd formou studené stravy. V případě zájmu se přihlaste na e-mailu simona.svobodova@ekolandia.cz.
 • Přihlašování a odhlašování obědů funguje za stejných podmínek jako v běžném provozu.
 • Každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky.

AKTUALIZACE ZE DNE 4. 5. 2020 - dle Mimořádného opatření vydaného MZ ČR dne 4. 5. 2020, s účinností od 5. 5. 2020, nemusí děti, žáci, studenti, pedagogičtí pracovníci aj. účastníci vzdělávání používat ochranné prostředky dýchacích cest (rouška, ústenka, respirátor aj.) v rámci jedné místnosti, pokud bude dodržen rozestup min. 1, 5 m. Ochranné prostředky dýchacích cest je nadále nutné používat ve společných prostorách! 

Viz příloha - Mimořádné opatření MZ ČR

 • Provozní doba školy pro žáky je od 25. května 2020 do konce školního roku, od 7:30 hod. do 16:15 hod. Do školy vstupují pouze žáci. Pokud rodiče potřebují se školou něco projednat, musí se objednat.
 • Žáka může rodič doprovodit před školu. Konkrétní vstup do školy bude upřesněn dle počtu příchozích žáků a jednotlivých skupin.
 • Přihlášené žáky rodiče omlouvají třídním učitelům. 
 • Hygienická opatření vycházejí z Ochrana zdraví a provoz základních škol do konce školního roku.
 • Rodiče musí před vstupem žáka podepsat čestné prohlášení, které přinese žák první den vstupu do školy. Nemá-li rodič možnost tisku formuláře prohlášení, může si ho vyzvednout ve škole od 8:00 do 16:00 hod. nebo po dohodě.
 • Žádáme všechny rodiče, aby posílali do školy děti zcela zdravé!!!! Vzhledem k náročným hygienickým opatřením v jednotlivých skupinách bude v případě onemocnění nutno měnit a dezinfikovat užívané prostory!

Závěrem prosíme rodiče o shovívavost při vývoji dalších událostí, opatření se mohou dle provozních podmínek do 25. 5. měnit – velmi děkujeme! Stále sledujte naše webové stránky.

Ministerstvo zdravotnictví stanovilo následující rizikové faktory:

 1. Věk nad 65 let s přidruženými chronickými chorobami.
 2. Chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma bronchiale) s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou.
 3. Onemocnění srdce a/nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou např. hypertenze.
 4. Porucha imunitního systému, např. a) při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV apod.), b) při protinádorové léčbě, c) po transplantaci solidních orgánů a/nebo kostní dřeně,
 5. Těžká obezita (BMI nad 40 kg/m2 ).
 6. Farmakologicky léčený diabetes mellitus.
 7. Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/náhradu funkce ledvin (dialýza).
 8. Onemocnění jater (primární nebo sekundární).

Do rizikové skupiny patří žák, který osobně naplňuje alespoň jeden bod (2-8) uvedený výše nebo pokud některý z bodů naplňuje jakákoliv osoba, která s ním žije ve společné domácnosti. Doporučuje se, aby zákonní zástupci zvážili tyto rizikové faktory, pokud žák patří do rizikové skupiny, a rozhodli o účasti žáka na vzdělávacích aktivitách s tímto vědomím.

Průvodní dopis ministra školství, který je určen ředitelům ZŠ. 

  

 

 

Titulní foto by free stock photos from www.picjumbo.com z Pixabay 

 

 

 

 

 

Rychle k cíli