Odklad povinné školní docházky - zveřejnění identifikátorů

Publikováno: 15. 5. 2023 Autor(ka): Barbara Bláhová

Vážení rodiče,

rozhodnutí o odkladu povinné školní docházky jsou připravena k vyzvednutí v kancelářích školy, v čase 8.00 - 13.30 hod., každý všední den. 

Odklad školní docházky pro šk. rok 2023/2024 byl udělen níže uvedeným dětem (identifikátorům):

1987356096

3486003712

4979822592

5327979264

5903116865

6716865536

7587741184

7790582784

V případě, že mezi identifikátory nenaleznete číslo svojí žádosti o odklad povinné školní docházky, je pravděpodobné, že k dokončení odkladu chybí některé dokumenty z Vaší strany. Prosíme, kontaktujte v této věci pí zást. Kleknerovou na e-mailu kleknerova@zsposepneho.cz.

V týdnu od 15. - 19. 5. 2023 z důvodu nepřítomnosti pí Kleknerové můžete kontaktovat pí Bláhovou (tel. 272 926 315, e-mail: blahova@zsposepneho.cz). 

Děkujeme. 

Rychle k cíli