Národní srovnávací testování pro žáky 3., 5. a 7. ročníků

Publikováno: 14. 4. 2021 Autor(ka): Barbara Bláhová

Vážení rodiče,

do konce dubna proběhne i v naší škole celorepublikové srovnávací testování. 

Testování proběhne v českém a anglickém jazyce, matematice a dalších předmětech. Slouží pro získání kvalitní a nestranné zpětné vazby. Výsledky testů doplňují informace z dotazníků pro ředitele, žáky, rodiče a učitele. 

Testování proběhne elektronicky na stránkách ScioDat.cz. Veškeré informace k tomuto testování poskytnou třídní učitelé uvedených ročníků na stránkách tříd. 

Děkujeme. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Titulní fotka od mohamed Hassan z Pixabay 

Rychle k cíli