Možnost doplnění skupin žáků 1. stupně

Publikováno: 2. 6. 2020 Autor(ka): Hana Grafnetrová

Informace pro rodiče

Podle aktualizace pokynu MŠMT můžeme zařadit žáky do stávajících školní skupin i dodatečně (vždy však nejvýše do počtu 15 žáků).

Do skupiny dohlašujte své děti třídním učitelům/učitelkám e-mailem, při prvním příchodu do školy musí žák přinést podepsané čestné prohlášení:

 

 /files/editor/32/cestne-prohlaseni-rodice.pdf

Rychle k cíli