Kulturní večer s tancem v KC Zahrada

Publikováno: 2. 5. 2024 Autor(ka): Barbara Bláhová

Dne 26. dubna se v KC Zahrada pořádal Kulturní večer s tancem. Hlavní náplní byl taneční výstup žáků osmých a devátých ročníků naší školy.

Tímto bych ráda za organizátory poděkovala především našim žákům, kteří na této kulturní akci vystoupili. Nemalé díky patří také rodičům a příbuzným, kteří tuto událost navštívili, a tím se taktéž podíleli na průběhu a celkové atmosféře večera. Poslední velké díky patří vedení školy, bez kterého by se akce nemohla uskutečnit. Vedení nám umožnilo tuto událost posunout na vyšší úroveň a pořádat ji mimo prostory naší školy. 

Pevně věřím, že jsme společně s mým kolegou Janem Jindrou položili základy k nové školní tradici. 

Ještě jednou mockrát děkujeme!

Kateřina Nečesaná & Jan Jindra, koordinátoři Kulturního večera s tancem 

Rychle k cíli