Informace k provozu škol a školských zařízení od 15. 2. - 28. 2.

Publikováno: 16. 2. 2021 Autor(ka): Barbara Bláhová

Informace k provozu škol a školských zařízení naleznete zde:

Usnesení vlády České republiky

Zdůrazňujeme především bod 11 - do prostor školy vstup třetích osob jen v nejnutnějších případech. 

Děkujeme. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Titulní fotka od Tumisu z Pixabay 

Rychle k cíli