Hodnocení žáků na konci 2. pololetí

Publikováno: 8. 6. 2020 Autor(ka): Jana Pocová

Vážení rodiče,

vzhledem k mimořádné situaci ve 2. pololetí školního roku, kdy vzdělávání našich žáků probíhalo nestandardním způsobem, nebude hodnocení žáků realizováno dle platných Pravidel hodnocení výsledků vzdělávání ve školním řádu. Přesto pro hodnocení žáků platí vedle Vyhlášky č. 211/2020 Sb., o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve 2. pololetí školního roku 2019/2020, pravidla pro hodnocení uvedená v zákoně č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).

Konání a hodnocení zkoušky (zejména u vzdělávání § 38 nebo 41 školského zákona) nebo komisionálního přezkoušení ve smyslu vyhlášky č. 48/2005 Sb., není Vyhláškou dotčeno.

Základní principy hodnocení žáků:

  1. Hodnocení každého žáka při zvýšeném respektování individuálních podmínek na domácí přípravu a vzdělávání na dálku
  2. V průběhu výuky se soustředit zejména na poskytování zpětné vazby
  3. Klasifikace na vysvědčení by neměla být horší než v předchozím pololetí

Závěrečné hodnocení žáka na vysvědčení na konci školního roku 2019/2020 zohlední:

  • podklady pro hodnocení získané v 2. pololetí v době, kdy osobní přítomnost žáků nebyla zakázána (tj. do 10. 3. 2020)
  • podpůrně podklady pro hodnocení získané v době, kdy probíhalo vzdělávání na dálku, pokud pro takové vzdělávání měl žák odpovídající podmínky
  • podpůrně podklady pro hodnocení získané v době, kdy se žáci zúčastnili vzdělávacích aktivit formou školních skupin (konec 2. pololetí po obnovení provozu)
  • podpůrně hodnocení výsledků vzdělávání žáka za 1. pololetí školního roku 2019/2020

Za období vzdělávání na dálku jsme zohledňovali zejména:

  • Snahu žáků o pravidelnou práci na dálku, odevzdávání úkolů a výstupů
  • Samostatnou práci žáků a samostudium
  • Četbu související se zadanými úkoly

Vyhláška

Metodika 

Do zameškaných hodin se započítávají pouze hodiny zameškané do začátku platnosti zákazu osobní přítomnosti žáků na vzdělávání ve školách (tj. do 10. 3. 2020)

Školní rok bude ukončen v pátek 26. 6. 2020. O předání vysvědčení budete včas informováni třídním učitelem.

 

 

 

Fotka od athree23 z Pixabay

Rychle k cíli