Fond solidarity - sdělení rodičům

Publikováno: 26. 5. 2023 Autor(ka): Barbara Bláhová

Vážení rodiče, připomínáme, že je možnost čerpat na naší škole opatření ke zmírnění dopadů inflace na domácnosti, tzv. FOND SOLIDARITY.

Tento příspěvek je mimo jiné možné využít:

  • k zachování sociální koheze uvnitř tříd při mimoškolních aktivitách organizovaných školou
  • rozvíjení talentu a schopností žáků
  • na náklady spojené se vzděláváním a rozvojem žáků, např. na pracovní sešity/pomůcky.

Tento příspěvek je možné čerpat jen do června 2023.

Podmínky čerpání:

  • trvalý pobyt na území hl. města Prahy
  • část nákladů musí platit rodič

Jak zažádat o příspěvek:

  • žádost musí být podána před akcí, příspěvek nelze proplácet zpětně
  • vyplnit žádost (je k dispozici u třídního učitele, na vrátnici školy nebo ke stažení na webových stránkách)
  • vrátit třídnímu učiteli (organizátorovi akce)
  • uhradit částku poníženou o přiznaný příspěvek

Bližší informace: Ing. Marcela Janečková, tel.: 272 926 315, janeckova@zsposepneho.cz.

Rychle k cíli