Celoškolní projekt čtenářské gramotnosti - závěrečná část

Publikováno: 4. 4. 2019 Autor(ka): Jozefína Lomitzká

Celoškolní projekt "My před sto lety"

Celoškolní projekt čtenářské gramotnosti - závěrečná část

Ve středu 27. 3. 2019 se na naší škole realizovala závěrečná část celoškolního projektu, který jsme věnovali stému výročí vzniku Československa. V tvůrčích dílnách tříd žáci zpracovávali informace, které sbírali několik měsíců. Kompletovali celý projekt.  Z jedné třídy bylo slyšet zvuk lokomotivy, z jiné motor letadel, z dalších se ozývala filmová hudba, stavební práce nebo vyučovací hodina z první republiky. Žáci pod vedením třídních učitelek a učitelů intenzivně pracovali, aby se mohli pochlubit spolužákům s výsledky své práce. K tématům, na kterých pracovali, patří například Doprava za první republiky, Život dětí před sto lety, Film a rozhlas, Elektrifikace domácností, Trávení volného času, Automobily a automobilky, Sport a sportovci, Škola první republiky, Umění a kultura první republiky, Čím jsme platili a mnoho dalších. Děti pracovaly kreativně a poctivě. Všem se práce velice povedla.

Výstupů projektu využijeme ještě k tvorbě jednoduchého dotazníku pro žáky třídy, která zaujala způsobem provedení.  

Rychle k cíli