Kontakty

Ředitelka školy

Mgr. Bc. Dagmar Havlíčková Pedagog přírodopisu, pronájmy nebytových prostor

Statutární zástupkyně ředitelky školy

Zástupkyně ředitelky školy

Mgr. Jana Pocová Pedagog českého jazyka

Učitelé 1. stupně

Učitelé 2. stupně

Učitelé 1. a 2. stupně

Vychovatelky školní družiny

Ivana Bursová Vychovatelka školní družiny

Michaela Bekrová Vychovatelka školní družiny

Míla Palčejová Vychovatelka školní družiny

Veronika Vondroušová Vychovatelka školní družiny

Mgr. Zuzana Šťastná Vychovatelka školní družiny

Vedoucí vychovatelka školní družiny

Renáta Kafková Vedoucí vychovatelka školní družiny

Přípravná třída

Alena Stiebalová Třídní učitelka přípravné třídy

Ekonomka školy

Hospodářka školy

Zdenka Vykydalová Hospodářsko-administrativní úsek, hospodářka školy

Hospodářka školní jídelny

Pavla Horáková Hospodářka školní jídelny

Školník

Rychle k cíli