U nás se rádi smějeme...
Rádi se učíme všemu novému...
Pomáháme si ze všech sil...
Mluvíme o našich radostech i bolístkách...
Ve 3. C se zkrátka máme rádi! :-)

 

Třídní učitel

Konzultační hodiny
Dle předchozí domluvy

Rychle k cíli