Naše třída má mnoho zvídavých žáků i několik rošťáků.

Rádi poznáváme vše nové, učíme se spolupracovat a pomáhat si.

Třídní učitel

Mgr. Renáta Sakmarová Třídní učitelka 4. B, výchovná poradkyně pro 1. a 2. stupeň

Konzultační hodiny
Dle předchozí domluvy

Rychle k cíli