Škola v přírodě

Vážení rodiče, 

i v letošním školním roce 2019/2020 pořádá naše základní škola ve spolupráci se společností Sportlines a. s. ŠKOLU V PŘÍRODĚ (ŠVP).
Veškeré důležité informace naleznete níže. Podklady k platbám záloh/doplatků Vám dodají třídní učitelé. Jakmile tyto podklady obdržíte (číslo účtu, variabilní symbol), poté můžete provést platbu zálohy. K 27. 3. 2020 pak platbu doplatku celkové částky.
V případě doplňujících otázek kontaktujte třídního učitele, v případě nejasností ohledně plateb se obracejte na ekonomku školy, Ing. Hanu Cejnarovou (tel. 272 926 315, příp. e-mail cejnarova@zsposepneho.cz).
 
Děkujeme! 
 
Termín konání ŠVP (jednotný pro všechny třídy): 15. - 19. 6. 2020
 
Rozdělení tříd dle ubytovacích zařízení:
 

Chata Cihelny

 • 6. A, 6. B, 7. A, 7. B
 • záloha 1.800 Kč do 27. 1. 2020
 • doplatek 1.890 Kč do 27. 3. 2020

Horská chata Hanapetr

 • 3. C, 4. C
 • záloha 1.800 Kč do 27. 1. 2020
 • doplatek 1.890 Kč do 27. 3. 2020

Hotel Krakonoš

 • 3. A, 3. B, 4. B
 • záloha 1.800 Kč do 27. 1. 2020
 • doplatek 1.990 Kč do 27. 3. 2020

Penzion Sokol

 • 8. A, 8. B, 9. A, 9. B
 • záloha 1.800 Kč do 27. 1. 2020
 • doplatek 1.890 Kč do 27. 3. 2020

Hotel Star

 • 4. A, 5. A, 5. B, 5. C
 • záloha 1.800 Kč do 27. 1. 2020
 • doplatek 2.090 Kč do 27. 3. 2020

Hotel Vltava

 • 1. C, 2. A, 2. B
 • záloha 1.800 Kč do 27. 1. 2020
 • doplatek 1.990 Kč do 27. 3. 2020
 
V ceně pobytu je zahrnuto i pojištění na storno pobytu z důvodu nemoci. Toto pojištění se vztahuje na zrušení pobytu z důvodu nemoci pouze před odjezdem a pro nárokování pojistného plnění je potřeba lékařská zpráva. Pojišťovna poté vyplácí na účet rodičů až 80% výše storna. 
 
 
 

Rychle k cíli