Škola v přírodě

I v letošním roce pořádáme školu v přírodě: 
 
Termín: 27. – 31. 5. 2019

Penzion Arnika (5. A + 5. C+ 7. A)
Hotel Krakonoš (8. A + 8. B + 9. A + 9. B)
Penzion Sokol (1. A + 4. A + 4. B)
Hotel Star (2. A + 2. B + 2. C)
 
Záloha 1.700 Kč byla splatná již v prosinci 2018. 

Doplatek ve výši 1.790 Kč (Arnika, Krakonoš), 1.890 Kč (Star) a 1.690 Kč (Sokol) nutno zaplatit do 28. 2. 2019 na účet školy, platební údaje včetně variabilních symbolů obdrželi žáci od svých třídních učitelů, v případě nejasností platby kontaktujte ekonomku školy Ing. Hanu Cejnarovou.
 
V ceně pobytu je zahrnuto i pojištění na storno pobytu z důvodu nemoci. Toto pojištění se vztahuje na zrušení pobytu z důvodu nemoci pouze před odjezdem a pro nárokování pojistného plnění je potřeba lékařská zpráva. Pojišťovna poté vyplácí na účet rodičů až 80% výše storna.
 

Rychle k cíli