Provozní informace (školní stravování, ozdravný pobyt v Itálii)

Publikováno: 26. 9. 2019 Autor(ka): Dagmar Havlíčková

Dobrý den, vážení rodiče,

děkuji vám touto cestou za vyplněné přihlášky ke stravování od 1. 9. 2019.

Požadované údaje na přihláškách slouží ke kontrole ze strany České školní inspekce, jelikož stravovací firma EKOLANDIA je zapsána v Rejstříku škol a školských zařízení. Pro Vaši informaci uvádím, že cena obědů pro žáky ZŠ Pošepného náměstí je stanovena dle vyhlášky č. 107/2005 Sb. o školním stravování a limit na nákup potravin je stanoven pro strávníka 7 - 10 let za oběd na 32,- Kč, strávník 11 - 14 let na 34,- Kč a strávník 15 a výše na 37,- Kč. Další náklady na výrobu oběda budou hrazeny z prostředků školy, MŠMT a fy EKOLANDIA. Díky spolupráci s výše uvedenou firmou plánujeme od 16. září již opravdu vařit 2 chody jídel a vydávat obědy v obou jídelnách. Nejen, že se zvýší nabídka, ale hlavně chci, aby děti nemusely stát tak dlouhé fronty. Bez uzavření vzájemných smluvních vztahů by škola sama nemohla tyto služby realizovat. Patří díky i Vám, rodičům, za pochopení a podporu, kterou jsem od mnohých z Vás dostala. Se vstupem externího subjektu rozhodně nekončí moje zodpovědnost a starost o bezproblémové a zdravé stravování našich žáků. Náš účet na stravné bude postupně zrušen, přeplatky Vám budou vráceny v nejbližší době. Prosím, sledujte stránky školní jídelny, kde zveřejníme informace ohledně plateb za obědy od září. Paní Simona Svobodová bude i nadále hospodářkou školní jídelny a bude Vám nápomocna při řešení jakýchkoli problémů ohledně stravování. 

V poslední době jsem obdržela několik dotazů ze strany rodičů i žáků, zda-li by bylo možné vyjet na ozdravný pobyt do Itálie. Dnes jsem dostala nabídku od cestovní kanceláře, že od 10. 9. můžeme pobyt uskutečnit za zvýhodněnou cenu 5 500,- Kč. Vedoucí pobytu jsem určila pí zástupkyni, Mgr. Grafnetrovou. Zájemci se mohou hlásit (co nejdříve) na adresu: skola@zsposepneho.cz. Potřebnou dokumentaci bychom řešili až na začátku nového školního roku. 

Vašim dětem, učitelům i zaměstnancům jsem již krásné prázdniny popřála. Přeji i Vám, rodičům, prarodičům i ostatním členům Vašich rodin krásné léto, hlavně prožité ve zdraví a pohodě. Pro sebe si to přeji také, protože poslední školní rok byl pro mě velmi náročný. Na pedagogický sbor a provozní zaměstnance se těším v posledním srpnovém týdnu a na žáky a jejich rodiče 2. 9. 2019. 

S deváťáky jsem se rozloučila s přáním úžasné budoucnosti a už se těším na nové "přírůstky", naše prvňáčky. I těm přeji krásné a bezstarostné poslední předškolní prázdniny.

Dnes jsem se zúčastnila "posledního zvonění" a vyprovázení našich školáků na prázdniny. A neobešlo se bez slziček. Ale vzpomeňme na Zdeňka Svěráka:

"Kde není loučení, tam není vítání". A tak ať se všichni moc těšíme na společné vítání nového školního roku.

Dagmar Havlíčková - ředitelka školy 

 

Rychle k cíli