Vzdělávací program Začít spolu

Vzdělávací program „Začít spolu“ (v mezinárodním označení „Step by step“) je v České republice realizován na základních školách již od roku 1996. Jde o vzdělávací systém, který je velmi otevřený a umožňuje každému učiteli přizpůsobit konkrétní podobu pro konkrétní skupinu žáků ve třídě.

Naše škola podle programu „Začít spolu“ pracuje v jedné paralelní třídě již druhým rokem a každým rokem se náš kolektiv postupně rozrůstá. V programu pracují i ti nejmenší, tedy i přípravná třída, která se usilovně připravuje na nadcházející vstup do další etapy vzdělávání.

Rádi bychom Vám představili náš den v „Začít spolu“:

Ranní blok

 • Společné přivítání před budovou školy
 • Ranní kruh

Děti sedí společně s učitelem v kroužku, kde se společně přivítají, sdělují si své zážitky z předchozího dne, řeší organizační věci, motivují se k práci.

 • Společná výuka

Jde o společné vyučování, při kterém si žáci osvojují učivo českého jazyka, matematiky, prvouky, ale také i anglického jazyka.

Přestávka

 • Děti svačí, odpočívají a hrají si. Ke své hře mohou využívat prostorné chodby naší školy, které jsou vybavené různými aktivitami.

Práce v centrech aktivit

 • Děti pracují v centrech aktivit, v nichž pracují samostatně, ve dvojicích i jako celá skupina. Pracují na připravených úkolech, které se vztahují k určitému tématu.
 • Do center se děti zapisují dle daných pravidel. V praxi to vypadá, že každý den musí navštívit jiné centrum.
 • Každé centrum má svůj název, odvozený od náplně práce. Nejčastěji jsou tato centra:
 • Jazykové dovednosti
 • Počtářské dovednosti
 • Vědy a objevy
 • Ateliér

Závěrečný kruh

 • Děti hodnotí svou celodenní práci – co se podařilo, na co si mají ostatní dávat pozor.
 • Na závěr dne se společně rozloučíme.

Jak to u nás vypadá?

Prostor třídy je rozčleněný do menších pracovních koutků – center aktivit. Tyto koutky jsou různě tematicky zaměřeny. Děti v centrech aktivit společně přirozeně komunikují, pracují, řeší problémy a rozhodují se společně. Tyto dovednosti slouží k rozvoji dítěte pomocí vzájemného učení, nápodoby a pozorování.

Při rozvoji dětí dbáme na aktivní spolupráci s rodinou, tedy rodiče mají možnost účastnit se aktivně výuky, zapojit se do výzdoby a vybavení tříd. V průběhu roku dochází i s ohledem na časové možnosti rodin ke společným setkáním učitele, rodiče i dítěte – tzv. tripartitách. Dále plánujeme neformální akce pro společné setkávání rodičů a dětí z celé třídy – podzimní setkání, vánoční tvoření, velikonoční tvoření a mnoho dalších.

V našich třídách se snažíme o partnerské propojení školy a rodiny. 

Při běžném režimu školy jsou Vám třídy Začít spolu otevřené. Rádi Vás v našich třídách přivítáme.

Další informace naleznete na adresách https://www.zacitspolu.eu/o-programu/o-programu-zacit-spolu/ nebo https://www.zacitspolu.eu/o-programu/zacit-spolu-na-zs/.

Rychle k cíli