Ukončení školního provozu a výuky

Publikováno: 7. 12. 2021 Autor(ka): Dagmar Havlíčková

Vážení rodiče, na základě současné epidemiologické situace obecně, ale především v naší škole, jsem učinila následující rozhodnutí. 

Školní výuku i provoz školy ukončíme 17. 12. 2021, ať vláda prodlouží prázdniny, či nikoli. Vzhledem k tomu, že jsem velmi opatrná s vyhlašováním dnů ředitelského volna, udělám výjimku.

Během následujících tří týdnů budeme dodržovat maximálně "ochranný režim". 

Ruším adventní zpívání, byť se koná před školou. Upustíme od všech besídek, kde by děti měly volný program, konzumovaly jídlo apod. 

Přes veškeré problémy, které přináší nemocnost žáků, pedagogů i ostatního personálu, je naší prioritou zajistit výuku.
 
Nesmírné úsilí věnuje náš pedagogický sbor rovněž při doučování žáků, abychom pomohli dětem překonat negativními důsledky distanční výuky v minulém školním roce. Na rozdíl od mnoha škol, které náklady na tuto nadstavbu vrátily MŠMT, přistoupili jsem k této problematice s plnou zodpovědností a maximálním nasazením. Naše škola obdržela finanční krytí na téměř 1 000 hodin doučování od září do prosince 2021. Do této činnosti se zapojilo 37 pedagogických pracovníků, kteří doučují 177 dětí v časovém rozsahu přibližně 110 hodin týdně. Za to jim velmi děkuji.

 
Přeji Vašim rodinám hlavně zdraví a věřím, že přes prodloužené prázdniny načerpáme všichni potřebné síly k plnění povinností po Novém roce. 
 
Mgr. Dagmar Havlíčková, ředitelka školy

Rychle k cíli