Vedení školy

Ředitelka školy:

Statutární zástupkyně ředitelky školy:

Zástupkyně ředitelky školy:

Výchovná poradkyně, kariérové poradenství:

Výchovná poradkyně pro 1. a 2. stupeň:

Metodik prevence:

Vedoucí vychovatelka školní družiny:

 

Volná místa